Velg en side

Norges største norskeide laboratorieselskap

Kjemisk analyse, materialtesting, miljømålinger, mikrobiologi og miljørådgivning

Vi betjener kunder fra industri, privat og offentlig virksomhet i hele Norge

SINTEF Norlab gir kundene konkurransekraft og troverdighet

Mikrobiologi

Næringsmiddel

ASBEST

Markedets raskeste responstid.

Miljø og samfunn

Våre grunnverdier

Kontakt oss

Sentralbord og nøkkelpersoner.

Nyhet

KORONA

Informasjon til våre kunder, samarbeidspartnere og besøkende i den pågående korona-situasjonen.

Ingen innvirkning på våre tjenester

Det er krevende tider, men utbruddet av Covid-19 har p.t. ingen innvirkning på våre tjenester.

SINTEF Norlab tok tidlig grep for å minske risiko og begrense spredningen av koronaviruset, samtidig som vi sikrer god drift. Det er krevende, men vi har i flere dager hatt tiltak/retningslinjer på plass for å bidra til å redusere spredning og samtidig være sikre på at vi kan betjene våre kunder på en god måte. Retningslinjene og tiltakene oppdateres jevnlig.

Vi overvåker situasjonen nøye.

Medarbeidere

Vi har innskjerpede rutiner på en rekke områder. Hygienetiltak har blitt innført, både for den enkelte og med tanke på renhold. Hjemmekontorløsning brukes i utstrakt grad og folk har blitt bedt om å ha en lav terskel for å være hjemme ved sykdom.

Reiser

Det ble tidlig innført strenge reiserestriksjoner og all reisevirksomhet skal risikovurderes og godkjennes.

Besøkende

Vi har innført besøksrestriksjoner og vil i størst mulig grad unnvike besøk, men vi tar imot prøver som normalt. Praksis varierer noe mellom de ulike lokasjonene.

Vi oppfordrer ellers våre kunder og samarbeidspartnere til møter i Teams og ellers kontakt via telefon og e-post for diskusjoner og avklaringer.

Ta kontakt med din kontaktperson eller vårt sentralbord dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold til SINTEF Norlab.

Title Address Description
Mo i Rana
Halvor Heyerdahls vei 50, 8626 Mo i Rana, Norge

SINTEF Norlab AS
Halvor Heyerdalsvei 50
8626 Mo i Rana

Telefon: 404 84 100

Glomfjord
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord, Norge

SINTEF Norlab, Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD

Telefon: 404 84 100

Oslo
Kjelsåsveien 174, 0884 Oslo, Norge

SINTEF Norlab AS, Oslo
Kjelsåsveien 174
0884 OSLO

Telefon: 404 84 100

Porsgrunn
Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn, Norge

SINTEF Norlab AS, Porsgrunn
Herøya Forskningspark B92
Hydrovegen 67
3936 PORSGRUNN

Telefon: 404 84 100

Namdal
Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

Besøk:
SINTEF Norlab AS, Namdal
Axel Sellægs veg 3
7805 Namsos

Brev:
SINTEF Norlab AS, Namdal
Postboks 433 Sentrum
7801 Namsos

Tlf: 950 11 613
Epost: namdal

Mosjøen
Vefsnvegen 11, 8656 Mosjøen, Norge

SINTEF Norlab AS
Vefsnveien 11
8656 Mosjøen

Tlf: 909 84 02
Epost: mosjoen

Fosen
Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, Norge

SINTEF Norlab AS, Fosen
Sørfjordveien 170
7113 Husbysjøen

Tlf: 950 91 420
Epost: fosen

Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

SINTEF Norlab AS, Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund

Tlf: 924 79 492
Epost: kristiansund

Brønnøysund
Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund, Norge

SINTEF Norlab AS, Brønnøysund
Lenningsveien 27
8900 Brønnøysund

Tlf: 910 07 170
Epost: bronnoysund

Frøya
Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Norge

SINTEF Norlab AS, Frøya
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda

Tlf: 957 82 370
Epost: froya

Sunnmøre
Industrivegen 19, 6080 Gurskøy, Norge

SINTEF Norlab AS, Sunnmøre
Industrivegen 19
6080 Gurskøy

Tlf: 924 78 692
Epost: sunnmore

Molde
Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norge

SINTEF Norlab AS, Molde
Eikremsvingen 4
6422 Molde

Tlf: 924 79 892
Epost: molde

Surnadal
Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, Norge

SINTEF Norlab AS, Surnadal
Svartvassvegen 2
6650 Surnadal

Tlf: 71 65 55 70
Epost: surnadal

Vår tilknytning til flere av Norges største industriklynger gir oss spisskompetanse mot industrikunder..

Vi leverer en rekke tjenester til bygg og anleggsbransjen, blant annet kartlegging av bygg og grunn, raske asbestanalyser og overvåking av miljøutslipp.

Vi leverer en rekke tjenester knyttet til næringsmiddel, blant annet kvalitetssikring og hygienekurs.

Vi har i mange år gjort materialtesting, miljøanalyser og annet for olje- og gassnæringen og har solid kompetanse innen områdene.

Vi er foretrukket leverandør til kommune og stat innen flere av våre områder, eksempelvis ved renovering av bygg og miljøovervåking.

SINTEF Norlab /blogg

Tre siste innlegg

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Informasjon til våre kunder, samarbeidspartnere og besøkende i den pågående korona-situasjonen.

Det er krevende tider, men utbruddet av Covid-19 har p.t. ingen innvirkning på våre tjenester.
SINTEF Norlab tok tidlig grep for å minske risiko og begrense spredningen av koronaviruset, samtidig som vi sikrer god drift. Det er krevende, men vi har i flere dager hatt tiltak/retningslinjer på plass for å bidra til å redusere spredning og samtidig være sikre på at vi kan betjene våre kunder på en god måte. Retningslinjene og tiltakene oppdateres jevnlig. Vi overvåker situasjonen nøye.

Medarbeidere: Siden forrige uke har det vært innskjerpede rutiner på en rekke områder. Hygienetiltak har blitt innført, både for den enkelte og med tanke på renhold. Hjemmekontorløsning brukes i utstrakt grad og folk har blitt bedt om å ha en lav terskel for å være hjemme ved sykdom.

Reiser: Det ble tidlig innført strenge reiserestriksjoner og all reisevirksomhet skal risikovurderes og godkjennes.

Besøkende: Vi har innført besøksrestriksjoner og vil i størst mulig grad unnvike besøk, men vi tar imot prøver som normalt. Praksis varierer noe mellom de ulike lokasjonene.
Vi oppfordrer ellers våre kunder og samarbeidspartnere til møter i Teams og ellers kontakt via telefon og e-post for diskusjoner og avklaringer.

Ta kontakt med din kontaktperson eller vårt sentralbord dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold til SINTEF Norlab. Du finner kontaktinfo på vår hjemmeside
... Les merLes mindre

7 måneder siden

Load more

Bilder og video

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Vi kom til finalen i Trykktanken med prosjektet DetecDiff - automatisk kameraovervåkning av diffuse utslipp. Vi nådde ikke helt til topps, men det var en utrolig givende og lærerik prosess. Her er våre ansatte Stine Fagerdal og Grim Gjønnes sammen med juryen og et fantastisk støtteteam fra CoFounder, Kunnskapsparken Helgeland og SINTEF. Foto: Kent-Erik Sjursen
SINTEF Norlab og SINTEF i mål med første fase av RFF Nord-finansiert FoU-prosjekt for kamera-basert deteksjon av diffuse industriutslipp ved hjelp av maskinlæring. Følg linken og les mer i vår blogg.
https://sintefnorlab.no/blogg/detecdiff-automatisk-deteksjon-av-diffuse-utslipp-fra-bildedata/
Vel overstått påske! Det er nok mange som gleder seg over at hytteforbudet oppheves og planlegger en tur på hytta om noen dager. I den forbindelse, kanskje det da er på tide å ta en sjekk av drikkevannet du bruker på hytta? Kontakt en av våre lokasjoner og du får en gratis prøveflaske til prøveuttaket. For kontaktinformasjon eller les mer om drikkevannsanalyser på vår hjemmeside www.sintefnorlab.no
📧post@sintefnorlab.no ☎️712 50 500
Vi er nå godkjent som offentlig laboratorium for genteknologiske analyser innenfor akvakulturbransjen.

SINTEF Norlab har lenge levert akkrediterte analyser til akvakulturbransjen. Nå har SINTEF Norlab inngått avtale med Mattilsynet, og er utpekt som offentlig laboratorium innenfor fiskehelse. 
Dette innebærer at Mattilsynet kan bruke SINTEF Norlab for virusanalyser og at fiskehelseveterinærer gjerne anbefaler oss overfor oppdretterne.
Det er vår lokasjon i Namsos som har ekspertisen på dette feltet. Laboratoriet er akkreditert innen P27 Veterinærmedisin og utfører i dag en rekke tester innen dette området.
 
Virustestene som nå er godkjent av Mattilsynet gjelder agens SAV og ILAV. Subtyping kan utføres ved positive funn. I tillegg utføres akkrediterte tester av virusene VHSV, IHNV og IPNV. Vi kan også teste for SGPV (Poxvirus) og Paramoeba perurans, en parasitt som forårsaker AGD (amoeba gill disease).

Andre tjenester
For settefiskanlegg er kunnskap om smoltifisering viktig før fisken sendes videre til matfiskanlegg. På dette området tilbyr vi akkreditert ATPase-analyse. 
Utover P27 Veterinærmedisin innehar våre laboratorier også akkreditering innen P12 Kjemisk analyse. Dette gjelder bla. miljøparametere (metaller, PAH/NPD, THC, PCB), TOC, glødetap og kornfordeling i sedimentprøver.

Ta gjerne kontakt med våre fagpersoner dersom du har spørsmål eller vil bestille tjenester hos oss:
Lars Löfvenberg, Fagansvarlig veterinærmedisin, tlf. 909 73 975,
e-post: lars.lofvenberg@sintefnorlab.no
Johan Ahlin, Avdelingsleder for Mat, Miljø og Veterinærmedisin, tlf. 918 84 727,
e-post: johan.ahlin@sintefnorlab.no

Kontaktinfo ellers finnes på våre hjemmesider https://sintefnorlab.no, eventuelt kan du ringe vårt sentralbord på 404 84 100 eller sende e-post til info@sintefnorlab.no
Vi er tilstede på Byggavfallskonferansen 2020 i Oslo sammen med ca. 260 andre deltakere. Dette er en arena for økt kunnskap om avfallsforebygging og materialgjenvinning, og er dermed et viktig sted å være for oss som jobber med undersøkelse av miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer.
Fra dagens store arrangement for ungdom i Rana - Karrieredagen 2020. Våre flotte ungdommer stiller opp for å fortelle om interessante jobber i vår bedrift. Foto: Allan Berg, RU
Ta gjerne turen innom oss for en prat om nye tjenester og muligheter i vårt nye selskap - SINTEF Norlab AS. Ny flott logomatte fra Clima er nå på plass ved inngangen.😀👍
Load more

Delte linker

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more