Velg en side
Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Om XRD XRD røntgendiffraksjon er kort for X-Ray Diffraction. I en XRD-analyse blir prøven utsatt for en røntgenstråle med spesifikk kjent bølgelengde. Ethvert krystallinsk materiale vil gi et helt unikt fingeravtrykksmønster for dette materialet. Identifisering gjøres...
Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Vi har utviklet et kurs som skal gi personell med ansvar og oppgaver for hygieneoppfølging, prøvetaking og tilberedning av mat, økt kompetanse for å sikre trygge matvarer. Deltagerne vil også stå bedre rustet til å håndtere uforutsette hendelser som et matbårent...