Velg en side
Reiserapport fra Industri 2021 i Bodø

Reiserapport fra Industri 2021 i Bodø

Industrikonferansen i Bodø er et årvisst arrangement i regi av Norsk Industri og Nordland Fylkeskommune som samler industrifolk, politikere, og representanter fra de store organisasjonene i arbeidslivet (Norsk Industri, NHO, LO), fra hele Norge, men kanskje spesielt...
Blant bjørn, bær og becquerel i norsk natur

Blant bjørn, bær og becquerel i norsk natur

Tsjernobyl-ulykken i 1986 var en av de alvorligste atomkraftverkulykker i verdenshistorien. Den fikk også store konsekvenser for de geografiske områdene i Norge som ble rammet av radioaktivt nedfall etter ulykken.  Det gjaldt særlig områder i nordlige deler av...
Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Om XRD XRD røntgendiffraksjon er kort for X-Ray Diffraction. I en XRD-analyse blir prøven utsatt for en røntgenstråle med spesifikk kjent bølgelengde. Ethvert krystallinsk materiale vil gi et helt unikt fingeravtrykksmønster for dette materialet. Identifisering gjøres...
SINTEF Norlabs ekspert forklarer: Slik tar du vannprøve

SINTEF Norlabs ekspert forklarer: Slik tar du vannprøve

I vår video «Slik tar du vannprøve» viser Anne Kristin Gussiås, Fagekspert Mikrobiologi i SINTEF Norlab hvordan man forbereder for prøvetaking av drikkevann, hvilken prøveemballasje som skal brukes til de ulike analyser, og hvordan man oppbevarer og transporterer...