Velg en side
Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Vi har utviklet et kurs som skal gi personell med ansvar og oppgaver for hygieneoppfølging, prøvetaking og tilberedning av mat, økt kompetanse for å sikre trygge matvarer. Deltagerne vil også stå bedre rustet til å håndtere uforutsette hendelser som et matbårent...
Legionella

Legionella

Legionellakurs SINTEF Norlab har i en årrekke arrangert Legionellakurs. På grunn av Koronasituasjonen flytter vi kursene våre inn i digitale klasserom. I disse tider hvor vårt fokus er på sårbare grupper samt å ikke belaste vårt helsevesen unødig, blir det spesielt...
Drikkevann offshore, e-læringskurs

Drikkevann offshore, e-læringskurs

Vi er avhengige av å drikke vann. Vi bader, dusjer, vasker hender og pusser tenner og hver person bruker gjennomsnittlig 150-200 liter vann pr. døgn. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og bør være av best mulig kvalitet – også offshore. Derfor har vi laget et...