Velg en side
Webkurs om Legionella

Webkurs om Legionella

Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet legionellaforebygging. Les mer og meld deg på...
Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Vi har utviklet et kurs som skal gi personell med ansvar og oppgaver for hygieneoppfølging, prøvetaking og tilberedning av mat, økt kompetanse for å sikre trygge matvarer. Deltagerne vil også stå bedre rustet til å håndtere uforutsette hendelser som et matbårent...
Kampanje – Drikkevann på hytta

Kampanje – Drikkevann på hytta

Privat vannforsyning til hytter i Norge kommer fra mange forskjellige kilder. Det kan være alt fra egne grunnvann- eller overflatevannsbrønner, til oppkomme, hente vann fra elv til smelting av snø. Mange skal tilbringer noe fine påske- og vårdager på hytta. Er du i...
Listeria monocytogenes i lakseslakteri

Listeria monocytogenes i lakseslakteri

Vi hjelper deg med analysene, våre laboratorier har mange års erfaring med å utføre listeriaanalyser fra produkt og produksjonsmiljø med hurtige og sikre akkrediterte analysemetoder. Les mer om Mattilsynet sin tilsynskampanje her.
Vi tilbyr vannverksrapporter

Vi tilbyr vannverksrapporter

Dette skal innrapporteres fra vannverket innen 15. februar 2021. SINTEF Norlab AS tilbyr å lage denne rapporten, men innrapporteringen via Altinn må vannverket gjøre selv. Mer informasjon om dette finner du på Mattilsynet sin hjemmeside. Ta kontakt med våre...
Korona – full drift ved våre laboratorier

Korona – full drift ved våre laboratorier

Pandemien som har vært med oss siden mars er ikke over. Vi vet at vaksinene kommer. Vi kan se slutten. Likevel, det er fremdeles en vanskelig balansegang. For å få kontroll over en situasjon med betydelig økt smittespredning kom det derfor nye nasjonale tiltak i går....