Velg en side

Kontakt oss

Industri og kjemi

Linda Heian

Linda Heian

Avdelingsleder industri og kjemi

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 995 19 645
linda.heian

Anja Gull (permisjon)

Anja Gull (permisjon)

Gruppeleder/ kvalitetsansvarlig industri og kjemi

Kvalitetsansvar, metodeutvikling, miljøanalyser

 +47 413 14 447
anja.gull

 

Per-Øyvind Hanssen

Per-Øyvind Hanssen

Avdelingsingeniør

Metodeutvikling, industrielle analyser

 +47 995 19 661
per.hanssen

Helle Svartis

Helle Svartis

Gruppeleder Glomfjord

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 907 97 732
helle.svartis

Eliza Buøy

Eliza Buøy

Avdelingsingeniør

Kvalitetssikring og metodeutvikling industrielle analyser

 +47 401 99 155
 eliza.buoy

 

Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen

Avdelingsingeniør

Industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 971 41 768
hanne.henriksen

 

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør

Miljøanalyser

 +47 918 84 727
johan.ahlin

​Kjemi og material

Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Robin Andersen

Robin Andersen

Avdelingsingeniør

Sveiseprosedyretesting (WPQT), Materialverifisering, Produkttesting

 +47 907 30 060
robin.andersen

Kristin Forsbakk

Kristin Forsbakk

Avdelingsingeniør

Asbestanalyser, WPQT

 +47 911 14 124
kristin.forsbakk

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Jørn Røssvoll

Jørn Røssvoll

Avdelingsingeniør

Asbest, Byggkartlegging, Mikroskopi

 +47 971 04 300
jorn.rossvoll

Bjarne Nenseter

Bjarne Nenseter

Gruppeleder Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 950 85 902​
bjarne.nenseter

 

Helene Tvete

Helene Tvete

Avdelingsingeniør

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 995 15 667
helene.tvete

Maria Hestholm Hillersøy

Maria Hestholm Hillersøy

Avdelingsingeniør

Elementbestemmelser, ICP-OES, ICP-MS, CV-AFS.

 +47 980 52 636
maria.hillersoy

Bjørn Brekke

Bjørn Brekke

Avdelingsingeniør

Uorganisk analytisk kjemi, røntgen og mikroskopi

 +47 918 34 724
bjorn.brekke

Robert Gibala

Robert Gibala

Avdelingsingeniør

Uorganisk analytisk kjemi, metodeutvikling, ICP-OES, ICP-MS

 +47 900 60 751
robert.gibala

Miljø

Karina Ødegård

Karina Ødegård

Avdelingsleder miljø

Luktmåling, luftkvalitet, spredningsberegninger

 +47 924 34 858
karina.odegard

Oscar Espeland

Oscar Espeland

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima

 +47 918 17 793
oscar.espeland

Lars Strømsnes

Lars Strømsnes

Avdelingsingeniør

Utslipp til luft

 +47 959 69 489
lars.stromsnes

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo

Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Frank Nyland

Frank Nyland

Måletekniker

Utslipp til luft og vann

 +47 902 64 166
frank.nyland

Stine Fagerdal

Stine Fagerdal

Gruppeleder/avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad

Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos

Lilian Karlsen

Lilian Karlsen

Yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø, inneklima.

 +47 984 21 192
lilian.karlsen

Mat, miljø og veterinærmedisin

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

 +47 918 84 727
johan.ahlin

Cathrine Nasvik Haga

Cathrine Nasvik Haga

Gruppeleder Kristiansund / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 975 32 192
cathrine.haga

Gina Almås Gundersen

Gina Almås Gundersen

Gruppeleder Mosjøen

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 751 75 555
gina.gundersen

Ann Kristin Høstmark Gule

Ann Kristin Høstmark Gule

Gruppeleder Molde / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 482 17 459
ann.gule

Anne Kristin Gussiås

Anne Kristin Gussiås

Avdelingsingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

 

 +47 901 17 895
anne.kristin.gussias

Asbjørg Heimstad

Asbjørg Heimstad

Avdelingsingeniør

Kvalitetsansvarlig Brønnøysund avd. Mat, miljø og veterinærmedisin.

 +47 975 24 706
asbjørg.heimstad

Lars Löfvenberg, PhD

Lars Löfvenberg, PhD

Overingeniør

Fiskehelse. Smoltifisering. Genteknologi, Enzymkinetikk. Metodeutvikling/-validering. Fagansvarlig veterinærmedisin.

 +47 909 73 975
lars.lofvenberg

Marit Midtsian

Marit Midtsian

Gruppeleder Frøya / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 928 39 925
marit.midtsian

Gro Anita Nordhaug

Gro Anita Nordhaug

Gruppeleder Sunnmøre / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 404 00 509
gro.nordhaug

Torill Aune Vatn

Torill Aune Vatn

Gruppeleder Fosen / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 482 93 965
torill.vatn

Hanne Waag

Hanne Waag

Gruppeleder Surnadal

Mikrobiologiske og kjemiske analyser. Rådgivning/kurs næringsmiddelhygiene. HACCP, internkontroll matindustri.

 +47 950 81 828
hanne.waag

Unni Bratland

Unni Bratland

Gruppeleder Brønnøysund

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 482 92 941
unni.bratland

Alina Frantsen

Alina Frantsen

Gruppeleder Namdal / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 948 14 088
alina.frantsen

Administrasjon og marked

Eigil Dåbakk

Eigil Dåbakk

Adm. dir.

Eva Selnes

Eva Selnes

Økonomi- og administrasjonssjef

Preben Aune

Preben Aune

Driftssjef

Randi Fjellheim

Randi Fjellheim

Regnskap, administrasjon og marked

Wenche Brennbakk

Wenche Brennbakk

Markedssjef

Monica Hagen

Monica Hagen

Kvalitet- og HMS-sjef

Grim Gjønnes

Grim Gjønnes

Utviklingssjef

Karsten Rabe

Karsten Rabe

Teknologisjef

Lone Grønbech

Lone Grønbech

Salgssjef