Velg en side

Kurs

SINTEF Norlab har et bredt spekter av kurs innenfor klasseromskurs, webinarer og e-læringskurs.

Legionella

SINTEF Norlab kan vise til lang erfaring og gode tilbakemeldinger med våre tidligere gjennomførte Legionellakurs.

Legionellakurs

SINTEF Norlab har i en årrekke arrangert Legionellakurs.

På grunn av Koronasituasjonen flytter vi kursene våre inn i digitale klasserom. I disse tider hvor vårt fokus er på sårbare grupper samt å ikke belaste vårt helsevesen unødig, blir det spesielt viktig å sikre at man ikke får tilfeller av lungesykdom forårsaket av Legionellabakterien. Dette er også aktuelt nå med tanke på at dusjer har stått ubrukt over lengre tid.

Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging. Kurset er praktisk rettet og tar for seg spesielt dusjanlegg/internt vannfordelingsnett.

Målsetning

Etter gjennomført kurs, skal deltagerne kunne gå i gang med risikokartlegging ved egen virksomhet. Noe som blant annet innbefatter å identifisere problemområder, ta ut dusjvannprøver og å finne de rette tiltakene.

Kursholdere
Anne Kristin Gussiås, Fagansvarlig mikrobiologi, SINTEF Norlab
Svein G Drabløs, Fagansvarlig rådgiver, SINTEF Norlab

Kursinnhold og gjennomføring

Kurset strekker seg over 3 timer, og har følgende innhold:

Regelverket
Legionellabakterien
Internt vannfordelingsnett
Mikrobiologisk prøvetaking
Risikovurdering
Foredragene og kursbevis blir tilsendt etter endt kurs.

  • Kursets varighet: 3 timer
  • Pris: 1800,- (1600,- hvis flere fra samme firma/arbeidsgiver)
  • Målgruppe: Enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging.

For bestilling eller spørsmål, ta kontakt med
Rolf Erik Nustad – Rådgiver (tlf.: 92 47 82 92)
rolf.erik.nustad@sintefnorlab.no