Velg en side

Ny tjeneste – Kontroll av koronavirus i avløpsvann

11. jan. 2022 | Nyheter

SINTEF Norlab tilbyr en tjeneste for overvåking av koronavirus i befolkningen ved å analysere avløpsvann.

Vi har etablert en ny tjeneste som gjør kommunene i stand til å overvåke koronasituasjonen i kommunen gjennom analyser av avløpsvann. Metoden er PCR-basert og vil være svært ressursbesparende, følsom og pålitelig, og kostnadene er relativt lave.

For mer info.

Wenche Brennbakk
Markedssjef, SINTEF Norlab