Velg en side

Kvalitet, godkjenninger og sertifiseringer

Vi vil møte våre kunders behov og forventninger.

SINTEF Norlab vil møte våre kunders behov og forventninger innen testing og rådgivning, og jobber for riktig kvalitetssikring i alle ledd. Våre produkter og tjenester oppfyller våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden.

Kvalitetspolitikk

For å sikre at vi møter de krav som møter oss fra våre kunder og medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører, skal vi:

  • levere våre tjenester i tide
  • identifisere og forstå våre kunders behov for å kunne tilby løsninger som øker kundenes tilfredshet
  • arbeide med kontinuerlige forbedringer
  • øke arbeidsgleden og kompetansen hos våre medarbeidere
  • kontinuerlig forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i alle tjenester vi leverer

Vårt styringssystem skal overholde kravene i NS-EN ISO/IEC 17025, Norsk Akkrediterings relevante kravdokumenter og offentlige lover og forskrifter. Vi skal kontinuerlig arbeide for å gjøre styringssystemet bedre og tilpasset vår virksomhet.

Kundenes krav og forventninger skal kontinuerlig imøtegås. Vi vil bli kundenes foretrukne samarbeidspartner!

Prekvalifisert leverandør

SINTEF Norlab er prekvalifisert leverandør til offshoreindustrien gjennom Achilles og Epim.

Akkreditering

Kundens tillit til våre leveranser er fundamentet for vår eksistens. Kvalitet skal derfor kjennetegnes i alt det vi gjør.

Vårt kvalitetssystem er enkelt, oversiktlig og logisk oppbygd. Hver enkelt medarbeider benytter seg av dette systemet i sitt daglige arbeid hvor det kvalitetsmessige arbeidet utføres i praksis.

Vi skal kjennetegnes ved å forstå kundens behov og levere det som kunden etterspør.

Vårt kvalitetssystem er godkjent av Norsk Akkreditering som benytter standarden NS-EN ISO 17025 som grunnlag for sin godkjennelse.

Laboratorier som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 17025 tilfredsstiller også NS-EN ISO 9001:2008, da denne standarden samsvarer med og utgjør en del av kravelementene i NS-EN ISO 17025. NS-EN ISO 17025 inneholder imidlertid mange krav til teknisk kompetanse som ikke er dekket i NS-EN ISO 9001:2008.

SINTEF Norlab ble akkreditert første gang 15.03.1996 etter NS-EN ISO 17025 med akkrediteringsnummer P039. SINTEF Norlab er akkreditert innenfor fagområdene kjemisk analyse, mikrobiologi, veterinærmedisin, miljømåling og materialtesting. Aktiviteten er fordelt på 13 geografiske enheter, Mo i Rana (hovedkontor), Glomfjord, Mosjøen, Brønnøysund, Namdal, Fosen, Frøya, Molde, Kristiansund, Surnadal, Sunnmøre, Oslo og Porsgrunn. Omfanget av akkrediteringen er beskrevet i akkrediteringsdokument med akkrediteringsnummer  TEST 032, TEST 070 og TEST 152.

Sentral godkjenning

SINTEF Norlab har sentral godkjenning for prosjektering av miljøsanering.