Velg en side

Kjemiske analyser

SINTEF Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

SINTEF Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Avfall

SINTEF Norlab gjennomfører de tester som er nødvendige i forbindelse med deponering av avfall. Ved å karakterisere avfallet tilstrekkelig sikrer man at avfallet legges på riktig deponitype og at miljøet ikke blir unødvendig skadelidende.

Avfallsprodusenter skal sørge for en såkalt basiskarakterisering av avfall før deponering. Vi utfører analyse av utgangsmaterialet og tilbyr både ristetest etter NS-EN 12457/1-4 og kolonnetest etter CEN/TS 14405 Kravene for deponerbarhet ligger i stor grad på avfallets utlekkingsegenskaper og dette må derfor som oftest bestemmes. Vi kan i tillegg tilby utvidet rapportering med vurdering av resultatene i forhold til grenseverdiene gitt for de ulike deponikategorier.

Ta kontakt ved spørsmål evt. pristilbud!

Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen

Avdelingsingeniør

Industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 971 41 768
hanne.henriksen

 

Terje Pedersen

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør

Miljøanalyser, avfallskarakterisering

 +47 904 01 436
terje.pedersen