Velg en side

Kjemiske analyser

SINTEF Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

SINTEF Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Bassengvann

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu setter krav til offentlige bassengbad i Norge. SINTEF Norlab har lang erfaring med analysering av bassengvann.

Forskrift

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu setter krav til offentlige bassengbad i Norge. Les på Lovdata.

Skal du ta ut prøve, kontakt lab for å få veiledning til prøveuttak og prøveflasker.

Vannet i bassenget skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassenget.

Ved bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametere med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å hold oversikt over bassengvannets kvalitet og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassenget.

Dårlige hygieniske forhold kan blant annet føre til infeksjoner og utslett.

     

    Følgende parametere skal kontrolleres regelmessig:

    Parameter: Grenseverdier:
     Fargetall 5 mg/l Pt
     Turbiditet 0,5 FTU
     pH-verdi 7,2-7,6
     Kimtall 37°C (Totalantall bakterier) 10 cfu/ml
     Pseudomonas aeruginosa 0 cfu/100 ml
     Kjemisk oksygenforbruk -KOF-Mn 4 mg/l O

    Parametre som bør kontrolleres regelmessig:

    • Koliforme bakterier
    • Termotolerante bakterier / E.coli
    • Intestinale enterokokker
    • Alkalitet
    • Fritt klor
    • Bundet klor

    I tillegg skal dusjanlegg være helsemessige trygge og driver av badeanlegget skal sørge for forebygging av vekst og spredning av Legionella bakterier.

    Våre laboratorier i avd. mat, miljø og veterinærmedisin tar imot bassengprøver og utføre de lovpålagte analysene.

    Pseudomonas aeruginosa er sykdomsfremkallende for mennesker og kan gi luftveisinfeksjoner, infeksjon i sår, øyne, ører og urinveier og magebesvær.

    Slekten Pseudomonas trives godt i vann og man vil kunne finne den på fuktige steder.

    Utførelse

    Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften kan du få utført hos SINTEF Norlab. Ta kontakt for informasjon og utsendelse av prøveemballasje.

    Følgeskjema finner du på vår skjema-side.

     

    • SINTEF Norlab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser.
    • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
    • Vi kan tilby utvidet rapportering med vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
    • Vi kan bistå ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
    • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.
    Norsk Akkreditering
    Norsk Akkreditering
    Norsk Akkreditering
    Norsk Akkreditering
    Norsk Akkreditering
    Title Address Description
    Namdal
    Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

    Besøk:
    SINTEF Norlab AS, Namdal
    Axel Sellægs veg 3
    7805 Namsos

    Brev:
    SINTEF Norlab AS, Namdal
    Postboks 433 Sentrum
    7801 Namsos

    Tlf: 950 11 613
    Epost: namdal

    Mosjøen
    Vefsnvegen 11, 8656 Mosjøen, Norge

    SINTEF Norlab AS
    Vefsnveien 11
    8656 Mosjøen

    Tlf: 909 84 602
    Epost: mosjoen

    Fosen
    Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, Norge

    SINTEF Norlab AS, Fosen
    Sørfjordveien 170
    7113 Husbysjøen

    Tlf: 950 91 420
    Epost: fosen

    Kristiansund
    Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

    SINTEF Norlab AS, Kristiansund
    Wilhelm Dalls vei 50
    6511 Kristiansund

    Tlf: 924 79 492
    Epost: kristiansund

    Brønnøysund
    Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund, Norge

    SINTEF Norlab AS, Brønnøysund
    Lenningsveien 27
    8900 Brønnøysund

    Tlf: 910 07 170
    Epost: bronnoysund

    Frøya-Hitra
    Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Norge

    SINTEF Norlab AS, Frøya
    Nordfrøyveien 413
    7260 Sistranda

    Tlf: 957 82 370
    Epost: froya

    Sunnmøre
    Industrivegen 19, 6080 Gurskøy, Norge

    SINTEF Norlab AS, Sunnmøre
    Industrivegen 19
    6080 Gurskøy

    Tlf: 924 78 692
    Epost: sunnmore

    Molde
    Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norge

    SINTEF Norlab AS, Molde
    Eikremsvingen 4
    6422 Molde

    Tlf: 924 79 892
    Epost: molde

    Surnadal
    Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, Norge

    SINTEF Norlab AS, Surnadal
    Svartvassvegen 2
    6650 Surnadal

    Tlf: 71 65 55 70
    Epost: surnadal

    Johan Ahlin

    Johan Ahlin

    Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

    Fagansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

     +47 918 84 727
    johan.ahlin

    Anne Kristin Gussiås

    Anne Kristin Gussiås

    Ingeniør

    Fagansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

     

     +47 901 17 895
    anne.kristin.gussias