Velg en side

Kjemiske analyser

SINTEF Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

SINTEF Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Drikkevann

SINTEF Norlab har gjennom flere tiår bistått industribedrifter og kommuner med både prøvetaking og kjemisk analyse av avløpsvann, sigevann, rent vann og drikkevann. Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene. Dette gjelder både uorganiske, organiske og mikrobiologiske analyser.

Analyse av drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Drikkevann er ferskvann som er ment å kunne drikkes av mennesker. Bestemmelser om drikkevann gis i Drikkevannsforskriften. Den omfatter all drikkevannsforsyning både gjennom ledningsnett, i busser, fly og båter. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet.

Vi kan tilby

 • Kjemiske, mikrobiologiske og fysiske parametere i henhold til Drikkevannsforskriften (Råvann, Analyser i prøvegruppe A og B, samt plantevernmidler)
 • Prøveplaner tilpasset det enkelte vannverks størrelse og forsyningskapasitet
 • Utsendelse av egnet prøveemballasje

For at vannet skal bli regnet som drikkebart må det oppfylle visse kvalitetskrav. Eksempler på analyser Drikkevannsforskriften stiller krav til:

Kjemiske analyser

 • pH
 • Farge
 • Turbiditet
 • Ledningsevne/Konduktivitet
 • Metallanalyser som kobber, jern, mangan osv.

Mikrobiologiske analyser

 • Kimtall (totalantall bakterier)
 • Koliforme bakterier
 • E. coli
 • Intestinale enterokokker
 • Clostridium perfringens

I tillegg skal en sensorisk analyse (lukt og smak) gjennomføres.

Utførelse

Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften kan du få utført hos SINTEF Norlab. Ta kontakt for informasjon og utsendelse av prøveemballasje.

Følgeskjema finner du på vår skjema-side.

 

 • SINTEF Norlab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser.
 • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
 • Vi kan tilby utvidet rapportering med vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
 • Vi kan bistå ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
 • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.
Norsk Akkreditering
Norsk Akkreditering
Norsk Akkreditering
Norsk Akkreditering
Norsk Akkreditering
Title Address Description
Namdal
Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

Besøk:
SINTEF Norlab AS, Namdal
Axel Sellægs veg 3
7805 Namsos

Brev:
SINTEF Norlab AS, Namdal
Postboks 433 Sentrum
7801 Namsos

Tlf: 950 11 613
Epost: namdal

Mosjøen
Vefsnvegen 11, 8656 Mosjøen, Norge

SINTEF Norlab AS
Vefsnveien 11
8656 Mosjøen

Tlf: 909 84 02
Epost: mosjoen

Fosen
Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, Norge

SINTEF Norlab AS, Fosen
Sørfjordveien 170
7113 Husbysjøen

Tlf: 950 91 420
Epost: fosen

Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

SINTEF Norlab AS, Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund

Tlf: 924 79 492
Epost: kristiansund

Brønnøysund
Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund, Norge

SINTEF Norlab AS, Brønnøysund
Lenningsveien 27
8900 Brønnøysund

Tlf: 910 07 170
Epost: bronnoysund

Frøya-Hitra
Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Norge

SINTEF Norlab AS, Frøya
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda

Tlf: 957 82 370
Epost: froya

Sunnmøre
Industrivegen 19, 6080 Gurskøy, Norge

SINTEF Norlab AS, Sunnmøre
Industrivegen 19
6080 Gurskøy

Tlf: 924 78 692
Epost: sunnmore

Molde
Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norge

SINTEF Norlab AS, Molde
Eikremsvingen 4
6422 Molde

Tlf: 924 79 892
Epost: molde

Surnadal
Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, Norge

SINTEF Norlab AS, Surnadal
Svartvassvegen 2
6650 Surnadal

Tlf: 71 65 55 70
Epost: surnadal

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Avdelingsleder Mat, miljø og veterinærmedisin

Fagansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

 +47 918 84 727
johan.ahlin

Anne Kristin Gussiås

Anne Kristin Gussiås

Ingeniør

Fagansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

 +47 901 17 895
anne.kristin.gussias