Velg en side

Kjemiske analyser

SINTEF Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

SINTEF Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Industrielle analyser

SINTEF Norlab har kvalitetssikret råvaremottak, prosesser og ferdigprodukter for industri og bergverk i flere tiår. Vi prøvetar, preparerer og foretar kjemiske analyser og er med i utviklingen fra råmateriale til ferdig produkt. Etter hvert har vi utviklet allsidig kompetanse på analysemetoder og problemløsninger over flere felt.

Analyser

Vi utfører analyser på hoved- og sporelementer i metalliske og oksydiske materialer. For flere materialtyper har vi rutinemessige analyseopplegg, bl.a for:

 • Lav- og høylegert stål
 • Kopper- og nikkellegeringer
 • Støpejern
 • Ferrokrom og ferrosilisium
 • Silisiumkarbid og silikastøv
 • Jern-, krom-, mangan- og sulfidmalmer
 • Bly-, sink- og kobberkonsentrat
 • Kull og koks
 • Kalkstein og dolomitt
 • Kvarts og bauxitt
 • Diverse slagger

Instrumentlab

Vi har en rasjonell håndtering av så vel serieanalyser som behandling av mindre prøveserier og enkeltprøver i en velutstyrt våtkjemisk lab og i en høyteknologisk instrumentlab.

Instrumentlaben omfatter bl.a :

 • Røntgen fluorescens spektrometri (XRF)
 • Røntgen diffraksjon spektrometri (XRD)
 • Optisk emisjonsspektrometri (OES)
 • Atomabsorbsjon spektrometri (CV-AAS)
 • Atomfluorescens spektrometri (CV-AFS)
 • Induktiv koblet plasma optisk emisjonsspektrometri (ICP-OES)
 • Induktiv koblet plasma massespektrometri (SF ICP-MS og CRD ICP-MS)
 • Ionekromatografi (IC)
 • Leco instrumenter: Forbrenning: karbon/svovel
 • Smelteekstraksjon: oksygen/nitrogen
 • Termogravimetrisk: Kull/koks
Norsk Akkreditering
Per-Øyvind Hanssen

Per-Øyvind Hanssen

Avdelingsingeniør

Metodeutvikling, industrielle analyser

 +47 995 19 661
per.hanssen

Linda Heian

Linda Heian

Avdelingsleder industri og kjemi

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 995 19 645
linda.heian

Bjarne Nenseter

Bjarne Nenseter

Gruppeleder Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 950 85 902​
bjarne.nenseter