Velg en side

Kjemiske analyser

SINTEF Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

SINTEF Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Miljøanalyser

SINTEF Norlab har utstyr og kompetanse for å utføre både organiske og uorganiske analyser i en rekke miljøprøver, det være seg kommunalt- eller industrielt avløpsvann, sigevann fra deponier, forurenset jord, slam og sediment, arbeidsmiljøprøver eller emisjonsløsninger.

Eksempler på aktuelle analyser

 • Tungmetaller (As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni og Zn)
 • PAH
 • PCB
 • Oljeforbindelser
 • BTEX
 • TBT (tributyltinn)
 • Cyanid
 • TOC
 • Kornfordeling
 • Cr-6+
 • Dioksiner
 • PFOS/PFOA

Vi tilbyr

 • Akkrediterte analyser og prøvetaking.
 • Bistand og råd ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
 • Utvidet rapportering med vurdering av analyseresultater opp mot evt. grenseverdier.
 • Oversendelse av prøveflasker/prøveposer i returemballasje uten tillegg i pris.

Hvorfor velge SINTEF Norlab

SINTEF Norlab er et akkreditert laboratorium og en rekke av våre miljøanalyser er akkrediterte. Vi er også godkjent som leverandør av miljøanalyser til blant annet olje-industrien gjennom registrering i Achilles og Epim. Ved behov benyttes dessuten akkrediterte underleverandører.

Ta kontakt ved spørsmål eller for eventuelle pristilbud!

Norsk Akkreditering
Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Wenche Brennbakk

Wenche Brennbakk

Markedssjef