Velg en side

Materialtesting

Vi utfører materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av sveiseprosedyrer er og har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel.

Bruddmekanisk testing

SINTEF Norlab utfører bruddmekanisk testing, spesielt innenfor bruddmekanisk testing av sveise-prosedyrer. Vi bestemmer også materialenes spennings-intensitetsfaktor KIc.

CTOD-testing anvendes for å bestemme bruddseigheten i materialer, som deformeres både elastisk og plastisk, før brudd eller maksimum last. CTOD-testing er en avansert testmetode og før testing må prøvene nøyaktig maskineres, gnisteroderes og utmattes.

Gnisterosjon sikrer en mer presis plassering av utmattingssprekken, spesielt med tanke på CTOD-testing av bestemte mikrostrukturer i varmepåvirkede soner i sveis (HAZ).

Til CTOD-testing av HAZ i sveis hører en mer omfattende rapportering sammenlignet med testing av sveismetall. Standardene krever at spissen på utmattingsprekken ikke skal ligge lengre enn 0.50 mm fra den mikrostrukturen som testes. Dette skal dokumenteres i testrapporten.

Vi gjennomfører CTOD-testing etter flere standarder; BS7448: part 1 og part 2, prEN10225: 1997 og EEMUA, pub. 158.

Vi leverer riktig dokumentasjon ved CTOD-testing av grunnmateriale, sveismetall og HAZ. SINTEF Norlab har utstyr for gnisterosjon og rask leveringstid på denne tjenesten.

Norsk Akkreditering
Roger Lund

Roger Lund

Gruppeleder material

Andreas S. Hjorth

Andreas S. Hjorth

Avdelingsingeniør

Generell metallografi, mikro/makroundersøkelser, hardhetsmålinger, korrosjon og skadeundersøkelser

 +47 472 57 445
andreas.hjorth