Velg en side

Materialtesting

Vi utfører materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av sveiseprosedyrer er og har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel.

Materialtesting

Ved SINTEF Norlab sitt materialtekniske laboratorium i Mo i Rana utfører vi akkreditert destruktiv testing av en rekke materialer fra hele landet. Vårt laboratorium og verksted er godt utstyrt og har kort leveringstid på testforløp gitt i mange norske og internasjonale standarder. Vi har i tillegg stor fleksibilitet i forbindelse med tilpasset testing og vil kunne tilby testing av mange ulike materialer og prøvedimensjoner.

Materialegenskaper

Å ha kontroll på materialenes mekaniske egenskaper er avgjørende i enhver produksjonsprosess. En rapport fra SINTEF Norlab er et bevis på materialets mekaniske egenskaper, noe som ofte er et krav fra kunder eller ulike myndigheter. Mekanisk testing kan også gi svar ved havari eller ved ukjente problemer som oppstår i en produksjonsprosess. Vi bidrar med rådgivning og testforløp tilpasset dine behov.

Verksted

Vi har et godt utstyrt verksted med kompetent personell som har spesialisert seg på uttak og maskinering av prøver i forskjellige materialer og dimensjoner i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.

Materialkompetanse

I tillegg til laboratorium for mekanisk testing har vi ved SINTEF Norlab et godt utstyrt metallografisk laboratorium. Vi utfører rutinemessige mikroskopiske og makroskopiske undersøkelser, og kan i tillegg analysere bruddflater, mikrostruktur og kjemisk sammensetning dersom et prøvemateriale oppfører seg uventet ved mekanisk testing.

Mo-Test NDT

Vi samarbeider med MoTest NDT  og kan tilby ikke-destruktiv testing kombinert med destruktiv testing eller skadeanalyse.

Vi utfører:

  • Strekktesting
  • Kompresjonstesting
  • Bøyetesting
  • Utmatting
  • Hardhetsmåling
  • Charpy V-notch
  • Bruddmekanisk testing
  • Korrosjonstesting
  • Metallografi
Norsk Akkreditering
Robin Andersen

Robin Andersen

Avdelingsingeniør

Sveiseprosedyretesting (WPQT), Materialverifisering, Produkttesting

 +47 907 30 060
robin.andersen