Velg en side

Materialtesting

Vi utfører materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av sveiseprosedyrer er og har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel.

Materialkarakterisering

Vi benytter SEM (Scanning Electron Microscope) som et verktøy for å identifisere ukjente partikler og objekter der størrelse eller mengde er for liten til at tradisjonell kjemisk analyse kan brukes.

Asbest, brudd og korrosjon

Ved SINTEF Norlab inngår SEM som et hovedverktøy i forbindelse med identifikasjon av asbestholdige materialer og er også sentral ved måling og klassifisering av partikkelstørrelser. SINTEF Norlab har også lang erfaring i bruk av SEM i forbindelse med skadeundersøkelse. For eksempel ved studie av brudd for å påvise bruddårsak, eller ved studie av korrosjonskader for elementanalyse av korrosjonsprodukt.

Nøyaktighet

Fordelen ved å bruke SEM som ”verktøy” er at operatøren kan studere objektet ved tilstrekkelig forstørrelse i et høyoppløsningsbilde på en bildeskjerm. Samtidig kan det foretas elementanalyse i punkter på objektet. Analysen er tilstrekkelig nøyaktig til å avsløre elementsammensetningen i partikler med minste diameter 1/1000 millimeter (1µm) Ved hjelp av ulike detektorer kan kontrasten mellom de forskjellige element i en kompleks sammensatt prøve visualiseres. Likeså prøvens topografi. SINTEF Norlab har to scanning elektron mikroskop og flere erfarne operatører. Vi har derfor stor kapasitet og liten ventetid ved de forskjellige oppdrag.

Vi bistår med bl.a.

  • Identifikasjon av ukjente partikler/objekter
  • Identifikasjon av asbestholdige materialer
  • Identifikasjon av frie asbestfiber i luft eller vann
  • Måling og klassifisering av partikler
  • Identifikasjon av materialfeil i metaller/legeringer
  • Påvisning av bruddtype / bruddårsak ved havari
  • Avfotografering av partikler ved høy forstørrelse
SEM detalj
Norsk Akkreditering
Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Silje Michaelsen

Silje Michaelsen

Avdelingsingeniør

Generell metallografi, mikro/makroundersøkelser, hardhetsmålinger, korrosjon og skadeundersøkelser

 +47 932 46 694
silje.michaelsen