Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Analyse av bygningsmaterialer

Mange av dagens bygninger inneholder stoffer og materialer som kan være skadelige for mennesket og miljøet. I forbindelse med riving eller renovering av gamle bygg er der derfor nødvendig å kartlegge om det finnes miljøfarlige stoffer i de materialene som skal håndteres. Dersom dette gjøres i forkant av rivearbeidet unngås ubehagelige overraskelser underveis i prosjektet.

Vi tilbyr følgende analyser

 • Asbest
  plater, gulvfliser, lim, rørisolasjon, tetningsmasse m.m.
 • PCB
  vindu, maling, betong, fugemasse m.m.
 • PAH/kreosot
  trevirke, svart fugemasse, maling m.m.
 • Tungmetaller
  maling, impregnert trevirke m.m.
 • Ftalater
  gulvebelegg, plast m.m.
 • Bromerte flammehemmere
  isolasjonsmaterialer, tekstiler m.m.
 • KFK/HKFK
  isolasjon fra kjøleenheter

Hvorfor velge SINTEF Norlab

SINTEF Norlab har lang erfaring fra kartlegging av miljøfarlige materialer i bygg og tilbyr de kjemiske analysene som er nødvendig. I tillegg kan vi gi råd i forbindelse med uttak av prøver og også håndtering av massene.

Vi har erfarne ingeniører, moderne utstyr og kan garantere god kvalitet og hurtig respons på våre tjenester.

Hos SINTEF Norlab er det kort vei til råd og informasjon
– ved spørsmål, ta kontakt med våre fagfolk!

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Anita W. Kalstad

Anita W. Kalstad

Avdelingsingeniør