Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Utslipp til luft

SINTEF Norlab utfører akkrediterte målinger av utslipp til luft fra elle typer landbasert industri i hele Norge. Virksomheter som selv overvåker sine utslipp benytter oss som uavhengig tredjepart.

Strenge krav

Utslipp til luft omfattes av stadig strengere krav fra myndighetene. I utslippstillatelsene er det ofte gitt grenser for hvor store mengder av ulike komponenter det er tillatt å slippe ut. Måleresultatene blir sammenfattet i kortfattede og brukervennlige rapporter, der utslippene blir sammenlignet med krav i utslippstillatelsen.

SINTEF Norlab as tilbyr akkrediterte tjenester over et bredt felt innenfor utslippsmålinger. Vi som arbeider innen dette området, har lang og omfattende erfaring fra industri og offentlig næringsliv.

Tjenester

Vi tilbyr prøvetaking, måling og analyse av følgende forbindelser:

  • Røykgassmengde og -temperatur
  • Støv og fuktinnhold
  • NOX, CO, TVOC, O2, CO2
  • SO2, HF, HCl, NH3, Hg og Metaller
  • Dioksiner/furaner (PCDD/PCDF), dioksinlignende PCB, PAH, klorbenzen, klorfenoler
  • HCN, H2S, Cl2
  • VOC, enkeltkomponenter

Vi utfører også målinger for kalibrering av støvmålere, samt AST/QAL2-målinger i henhold til NS-EN 14181.

 

Norsk Akkreditering
Lars Strømsnes

Lars Strømsnes

Avdelingsingeniør

Utslipp til luft

 +47 959 69 489
lars.stromsnes

Stine Fagerdal

Stine Fagerdal

Gruppeleder/avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal