Velg en side

Miljørettet helsevern

Vi tilbyr barnehager en rådgivende rapport tilpasset miljørettet helsevern. Din barnehage har nå muligheten til å få full gjennomgang av rutiner, sikkerhet, dokumentasjon og internkontroll. Vis at din barnehage har fokus på barnas helse.

Hygiene i badeanlegg, basseng og badstuer

Vi utfører tilsyn og rådgivning etter Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. for kommuner. SINTEF Norlab er ikke et tilsynsorgan men utfører tilsynet på vegne av den/de i kommunen med myndighet på området. Vårt arbeid må godkjennes og underskrives av myndighetsinnehaver for å være gyldig

Forskrift

Melding skal fremlegges for kommunen når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheter som omfattes av forskriften. Forskriften omfatter alle bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten.