Velg en side

Miljørettet helsevern

Vi tilbyr barnehager en rådgivende rapport tilpasset miljørettet helsevern. Din barnehage har nå muligheten til å få full gjennomgang av rutiner, sikkerhet, dokumentasjon og internkontroll. Vis at din barnehage har fokus på barnas helse.

Barnas egen arbeidsmiljølov

SINTEF Norlab har siden 2004 utført tilsyn i barnehager på oppdrag fra kommuner i Møre og Romsdal. For tiden er det 8 kommuner som har en slik avtale. Tilsynene utføres på bakgrunn av forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, som er «arbeidsmiljøloven» for skole- og barnehagebarn. SINTEF Norlab utfører tilsynene, og tilsynsmyndigheten er hos kommunen. Det er den enkelte kommune sitt ansvar at tilsyn skal utføres, men den enkelte barnehage sitt ansvar at sikkerhet og internkontroll er på plass.

SINTEF Norlabs erfaringer gir bedre barnehager

Vi har utarbeidet et tilbud som effektivt vil gjøre barnehagen tilpasset forskrift for miljørettet helsevern. SINTEF Norlab veileder styrer/ansatte i forhold til hva som bør, og hva som faktisk må være på plass med hensyn til rutiner og lovverk.

Hvorfor er miljørettet helsevern viktig for barnehagen?

Kort tid etter SINTEF Norlabs besøk, vil barnehagen motta en rapport med eventuelle forbedringspunkter og våre anbefalinger. Rapporten vil bl.a inneholde:

  • Sikkerhet: Etter flere års erfaring har vi utarbeidet en effektiv sjekkliste for kontroll av inne- og uteområder, samt rutiner for oppfølging av disse.
  • Vedlikehold: Vurdering av bygningen og eventuelle vedlikeholdsbehov
  • Hygiene: Vurdering av renholdsplan og rutiner knyttet til hygiene.
  • Luftkvalitet: Det vil bli utført punktmålinger av CO2 i alle oppholdsrom. Resultatene vil bli sett på i forhold til anbefalt normverdi satt av Folkehelseinstituttet.
  • Lysmålinger: Vi gjennomfører lysmålinger i alle oppholdsrom og i stellerom. Resultatene vil kommenteres i forhold til fastsatt grenseverdi.

Del av en godkjenningsprosess.

Der hvor medisinsk faglig rådgiver i kommunen bekrefter rapporten, kan arbeidet være et trinn i retning av godkjenning i henhold til lovverk innen miljørettet helsevern.

Nøytral aktør

SINTEF Norlab er opptatt av å fremstå som en nøytral part i befaring og rådgivning.

Fleksibilitet

SINTEF Norlab vil tilpasse seg barnehagens ønske i forhold til besøkstidspunkt. SINTEF Norlabs gjennomgang av barnehagen inkluderer forarbeid, befaring/besøk, rapport og oppfølging av avvik. Fastpris på forespørsel.

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad