Velg en side

Miljørettet helsevern

Vi tilbyr barnehager en rådgivende rapport tilpasset miljørettet helsevern. Din barnehage har nå muligheten til å få full gjennomgang av rutiner, sikkerhet, dokumentasjon og internkontroll. Vis at din barnehage har fokus på barnas helse.

Fast avtale

Vi har fast avtale med 8 kommuner i Møre og Romsdal hvor vi jobber med miljørettet helsevern gjennom hele året.

Om oss

SINTEF Norlab sin avdeling for MHV har siden 2004 hatt avtaler med kommuner om ordninger innen tilsyn, godkjenning og saksbehandling. Per dags dato har vi avtale med 8 kommuner i Møre og Romsdal.

Ved siden av MHV- arbeid, så utfører vi også inneklimakartlegginger. Dette er kompetanse som er sentralt i arbeidet med MHV, og som kommer virksomhetene i kommunene til gode.

Hvordan jobber vi

Vi utfører tilsyn, befaringer og saksbehandling på vegne av kommunene. Alle rapporter og dokumenter fra slike aktiviteter er kommunenes eiendom.

Vi jobber i tett dialog med kommunene, hvor vi sammen bestemmer tilsynsstrategier og – planer.

Vi utfører tilsyn etter internkontrollprinsippet, som er Sosial- og helsedirektoratets anbefalte metodikk i tilsynsarbeid.

Vi fører jevnlig tilsyn med skoler, barnehager, svømmebasseng og virksomheter med kjøletårn. Vi har periodiske tilsyn med andre typer virksomheter ut fra hva kommunene prioriterer (i dag gjelder dette solarievirksomheter, hulltaking- og tatoveringsvirksomheter). Tilsyn blir og utført på bakgrunn av bekymringsmeldinger.

En avtale med oss vil medføre

  • At kommunen blir en del av et kompetanseskapende nettverk innen MHV.
  • En kostnadseffektiv løsning som dekker myndighetenes krav til MHV.
  • Besparelser til innklimakartlegginger, da slike målinger inngår i tilsynene.
  • Forebyggende fokus på helse, sikkerhet, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold i virksomheter.
Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad