Velg en side

Miljørettet helsevern

Vi tilbyr barnehager en rådgivende rapport tilpasset miljørettet helsevern. Din barnehage har nå muligheten til å få full gjennomgang av rutiner, sikkerhet, dokumentasjon og internkontroll. Vis at din barnehage har fokus på barnas helse.

Inneklimakartlegging

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læring og trivsel. Hvordan er det hos dere?

SINTEF Norlabs erfaringer gir bedre barnehager

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læring og trivsel. Hvordan er det hos dere?

 • Er det mistanke om muggsopp?
 • Føles luften tung og tett?
 • Plages dere med støy eller etterklang?
 • Oppleves luften for varm eller kald?

Vår inneklimakartlegging gir dere svar på disse og andre viktige spørsmål.

Om oss

SINTEF Norlab sin avdeling for Miljørettet Helsevern (MHV) har siden 2013 utført flere inneklimakartlegginger for kommuner og bedrifter/virksomheter i Møre og Romsdal.
Ved siden av inneklimakartlegginger, så har vi siden 2004 også utført regelmessige MVH-tilsyn i blant annet skoler og barnehager. En kartlegging av inneklimaet er også en del av disse tilsynene.

Vi kan tilby følgende målinger

 • CO2-nivå
 • Temperatur
 • Relativ luftfuktighet
 • Gjenklang/akustikk
 • Støy fra tekniske installasjoner
 • Lys
 • Muggsopp
 • Lufthastighet(trekk)

En avtale med oss medfører

 • En effektiv kartlegging tilpasset kundens behov med tanke på tidspunkt for gjennomføring.
 • En god indikasjon på om inneklimaet er tilfredsstillende.
 • En dokumentasjon som vil være til nytte ved planlegging av vedlikehold, og driftsmessige forbedringer.
Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad