Velg en side

Miljørettet helsevern

Vi tilbyr barnehager en rådgivende rapport tilpasset miljørettet helsevern. Din barnehage har nå muligheten til å få full gjennomgang av rutiner, sikkerhet, dokumentasjon og internkontroll. Vis at din barnehage har fokus på barnas helse.

Barns miljø i skoler og barnehager

Vi utfører tilsyn, godkjenning og rådgivning etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v for kommuner. SINTEF Norlab er ikke et tilsynsorgan men utfører tilsynet på vegne av den/de i kommunen med myndighet på området. Vårt arbeid må godkjennes og underskrives av myndighetsinnehaver for å være gyldig.

Forskrift

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådde i kraft 01.01.1996. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Veileder til forskriften finnes her.

Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheter som omfattes av forskriften. Virksomheter beliggende i Averøy -, Aure -, Eide -, Fræna -, Gjemnes -, Nesset -, Sandøy -, eller Smøla kommune kan sende søknad til SINTEF Norlab.

Søknadsskjema finner du på vår skjemaside.