Velg en side

Rådgivning

Vi leverer kundetilpassede, helhetlige produkter som innbefatter prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov.

Skadeundersøkelser rådgivning

Havari oppstår ofte når det passer seg minst, gjerne når produksjonsflyten er på sitt beste og leveringstid er kritisk. SINTEF Norlab har lang erfaring på raskt å kunne identifisere de underliggende årsakene til at havari har oppstått på produkter og konstruksjoner.

Hensikten med skadeanalyse

Når havari først har oppstått, er det viktig å raskt kunne komme frem til rot-årsak slik at rett tiltak kan treffes for å forhindre gjentakelse og ytterligere produksjonstap. Det som gjerne da først bør bringes på det rene, er om komponentene har de egenskapene som leverandøren har oppgitt i sine spesifikasjoner, før man går videre med mer kostbare designendringer. I disse tilfellene kan det da frembringes dokumentasjon på avvik fra spesifikasjon som kan gi rett til kompensasjon fra leverandør.

Typiske skadeårsaker som kan avdekkes

  • Overbelastning
  • Materialfeil
  • Utmatting/ tretthetsbrudd
  • Abrasjon
  • Temperaturpåvirkning
  • Ulike former for korrosjon

Hvorfor velge SINTEF Norlab

SINTEF Norlab besitter landets mest komplette materialtekniske laboratorium for å kunne utføre materialtekniske skadeanalyser. Vi benytter avansert elektron og lysmikroskopi, kjemiske analyser og alle anerkjente destruktive prøvemetoder for å komme frem til skadeårsak.

Norsk Akkreditering
Roger Lund

Roger Lund

Gruppeleder material

Silje Michaelsen

Silje Michaelsen

Avdelingsingeniør

Generell metallografi, mikro/makroundersøkelser, hardhetsmålinger, korrosjon og skadeundersøkelser

 +47 932 46 694
silje.michaelsen